Estimating the effect of oxygen on seed storage

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1310-027          
Koepel: Better Plants for New Demands                 
Looptijd: 2014 - 2019                            
Budget publiek: €  288.000           
Budget privaat:  €  144.000           
Projectleider: Steven P.C. Groot / steven.groot@wur.nl    
Kennisinstelling: Wageningen Plant Research, BU Bioscience    

SAMENVATTING
Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van zaden optimaal behouden blijft tijdens de opslag? Op dit moment slaan de meeste zaadbedrijven en zaadbanken hun zaden op onder droge omstandigheden. Toch gaat bij een aantal gewassoorten de kwaliteit nog te snel omlaag, bijvoorbeeld na priming. Tot heden wordt verbetering in bewaring gerealiseerd door aanpassing in opslagtemperatuur en vochtgehalte van zaden. Omdat de meeste schade komt door oxidatie wordt in dit PPS-project onderzocht of opslag onder zuurstofarme omstandigheden tot een beter behoud van de zaaizaadkwaliteit leidt, wat de kritische controlepunten zijn en wat de relatie is tussen temperatuur, vocht en zuurstof. Op die manier wordt een vergelijking verkregen die het mogelijk maakt om de kosten en de baten van verschillende opslagomstandigheden duidelijk in kaart te brengen.

VOORTGANG 2014
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2014 van Estimating the effect of oxygen on seed storage.

VOORTGANG 2015
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Estimating the effect of oxygen on seed storage.

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Estimating the effect of oxygen on seed storage.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Estimating the effect of oxygen on seed storage.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Estimating the effect of oxygen on seed storage.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van Estimating the effect of oxygen on seed storage.