Energie & Water

Het innovatiethema Energie & Water is gericht op energie- en waterefficiënte productie, in eerste instantie in de glastuinbouw. Verbreding naar de open teelten, zo mogelijk samen met Topsector Agri&Food, wordt ontwikkeld. Binnen het thema lopen er twee programma’s: Glastuinbouw Waterproof en Energie en CO2.

Het programma Glastuinbouw Waterproof wil in 2027 een nulemissie bereiken van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar water vanuit de glastuinbouw. Binnen het programma worden oplossingen ontwikkeld die bijdragen aan een circulaire glastuinbouw met focus op sluiten van kringlopen van water en mineralen.

Het programma Energie en CO2, ook bekend als Kas als Energiebron, richt zich op de ontwikkeling van een tuinbouwsector die uiterlijk in 2050, maar we ambiëren 2040, een volledig duurzameén economisch rendabele energiehuishouding heeft met (vrijwel) geen CO2-emissie.

Lees meer over dit innovatiethema in de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021
Bekijk hier alle projecten die onder het innnovatiethema Energie & Water 

Contactpersonen:
Margreet Schoenmakers, LTO Glaskracht Nederland, mschoenmakers@ltoglaskracht.nl / 010 800 8400
Ellen Beerling, Wageningen Plant Research, ellen.beerling@wur.nl / 0317-485 670
Piet Broekharst, LTO Glaskracht, PBroekharst@ltoglaskracht.nl / 010 800 8400|
​Janjo de Haan, Wageningen Plant Research, janjo.dehaan@wur.nl / 0320 – 291211
Leo Oprel, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  j.j.mesu@minez.nl