Energie en CO2

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: H 300  
Innovatiethema: Energie & Water            
Looptijd: doorlopend               
Budget publiek: € 5.430.306      
Budget privaat:  € 5.899.890      
Projectleider: Jouke Campen, Wageningen UR, jouke.campen@wur.nl               
​Kennisinstelling: DLO         

SAMENVATTING
De slinkende voorraden aardolie en aardgas, de met fossiele energie gepaard gaande hoge CO2-uitstoot én de vraag van consumenten naar duurzamere productiemethodes leidt de komende jaren tot een flinke omslag in de manier waarop de tuinbouwsector met energie omgaat. Dit PPS-project omvat een meerjarig programma dat voor en door ondernemers wordt gerund. Daarbij wordt in deelprojecten nagegaan op welke manieren het energiegebruik in de glastuinbouwsector kan worden teruggedrongen, hoe hernieuwbare energiebronnen zijn in te zetten en op welke manier fossiele energiebronnen efficiënter ingezet kunnen worden.

VOORTGANG 2015
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Fotosynthese
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van HNT Chrysant
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Verticaal temperatuurprofiel Roos
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Groenlabelkas
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Kennisinteractie
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Minimale Verdamping
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Monitoring Dieleman Praktijkproeven
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Monitoring innovatie in de praktijk
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Monitoring Paddestoelen
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van NVDV Energie
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Programmamanagement

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Monitoring innovatie in de praktijk
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Beleidsondersteuning WECR
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Kennisinteractie
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Monitoring Paddestoelen|
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van E-monitor Bloembollen (Min Verdamping tulp) 

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Monitoring innovatie in de praktijk
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Beleidsondersteuning WECR
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Kennisinteractie
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Monitoring Paddestoelen
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van E-monitor Bloembollen 
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Groenlabelkas
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Een sterk gewas met minder gas in de 2SaveEnergy Kas

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Natte schermen en het energiegebruik
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Proof of principle - Noppenfolie
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Monitoring innovatie in de praktijk
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Beleidsondersteuning WECR
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Kennisinteractie
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Monitoring Paddestoelen
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van E-monitor Bloembollen
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Groenlabelkas
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Een sterk gewas met minder gas in de 2SaveEnergy Kas

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Begeleiding innovatie in de praktijk (monitoring)
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Kennisinteractie
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Monitoring Bloembollenteelt
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Programma management
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Proof of principle - Noppenfolie
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Natte schermen en het energiegebruik
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Monitoring Paddenstoelen
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Groenlabel kas
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Beleidsondersteuning WEcR