EMPHASIS

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: EU-2016-04
Koepel: Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid
Looptijd: 2016 -2019
Budget publiek: € 166.117
Projectleider: Peter Frans de Jong
Kennisinstelling: DLO

SAMENVATTING
In dit project wordt er door DLO aan 2 onderwerpen gewerkt namelijk: de bestrijding van fruitmot en andere bladrollers in fruit, en essentaksterfte (Chalarafraxinea) bij essen. Het doel is om te komen tot  een verminderd gebruik en minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen (feromoonverwarring en resistente bomen), een verminderde afhankelijkheid van chemische bestrijding en een weerbaarder teeltsysteem.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van EMPHASIS

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van EMPHASIS

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van EMPHASIS