Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18044
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd:
2019 - 2023
Budget publiek: € 300.000
Budget privaat: € 406.000
Projectleider: Jelle Hiemstra / jelle.hiemstra@wur.nl
Kennisinstelling: 
Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Wageningen Plant Research  

SAMENVATTING
Klimaatadaptatie door middel van vergroening is noodzakelijk om een oplossing te kunnen bieden zowel voor aan klimaatverandering gerelateerde problemen (hittestress, wateroverlast) als ook andere uitdagingen (o.a. gebrek aan sociale cohesie) waar de stad voor staat. Dit project richt zich in een samenwerking tussen de groene sector, ontwerpers, landschapsarchitecten, stadsklimatologen en beheerders van het stedelijk groen op het ontwikkelen van concrete handvatten voor ontwerp, aanleg, inrichting en beheer van groen dat effectief kan bijdragen aan klimaatadaptatie in specifieke ruimtelijke situaties in de stad.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad.