Eerste start-up begeleiding via Topsector T&U afgerond

donderdag, 23 mei, 2019

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ondersteunt naast het bestaande tuinbouwbedrijfsleven ook startups en scale-ups. Deze nieuwe bedrijven krijgen onder andere steun via de innovatiemakelaars van de topsector.

Er zijn nu zo’n 10 startende ondernemers aan de slag met steun van de Topsector T&U. De Delftse start-up Resilient Island Foundation is het afgelopen jaar begeleid door T&U innovatiemakelaar Peter van der Sar. Deze start-up is ontstaan uit een opdracht van de TU Delft met de United Nations, met als opgave een architecturale omgeving te creëren rondom een nieuwe infrastructuur voor afvalverwerking en voedselproductie op de Maldiven.

Het afvalprobleem op de Malediven is enorm. De oprichters van het bedrijf zagen kansen voor circulaire voedselproductie op geïsoleerde eilanden als de Malediven (waar slechts 5% van het voedsel lokaal kan worden geproduceerd), met aandacht voor afvalverwerking, ontzilting en de lokale economie.

Aangezien de oprichters van Resilient Island Foundation (RIF) vooral een architecturale achtergrond hebben, zijn ze Topsector T&U terecht gekomen om meer specifieke tuinbouwkennis te krijgen. De topsector heeft de jonge ondernemers in contact gebracht met het Onderwijsloket van Wageningen Universiteit. En met succes: een team van zes Wageningse studenten heeft zich enkele maanden gebogen over vragen op het terrein van glastuinbouw, ecologische landbouw, beheersing van ziekten en plagen op de Malediven.

Innovatiemakelaar Peter van der Sar is met het startend bedrijf aan de slag gegaan om een sluitende businesscase te ontwikkelen om zo de verbinding te leggen met de praktijk van initiatieven in het buitenland, meer inzicht te krijgen in de vraagkant (markt en stakeholders) en het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe concepten.

Resilient Island Foundation beschikt nu over een waardevol netwerk binnen de tuinbouwsector. RIF co- founder Stan van Stralen: ‘Het inhoudelijk advies van het Onderwijsloket van Wageningen Universiteit in combinatie met de rol van Peter als innovatiemakelaar waren onwijs van waarde voor de inhoud van RIF en de richting waarop wij gaan.’

Kijk voor meer informatie over RIF www.resilientisland.com. Wilt u ook aan de slag met een innovatiemakelaar? Kijk dan op www.TopsectorTU.nl voor meer informatie!