Een totaalsysteem voor plaagbestrijding met generalistische predatoren

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18128
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: -
Budget publiek: € 405.000
Budget privaat:  € 405.000
Projectleider: Gerben Messelink / gerben.messelink@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw

SAMENVATTING
Met dit project willen we onderzoeken 1) in hoeverre een breed plaagcomplex bestreden kan worden met generalisten, 2) of aanvullende bestrijding met specialisten nodig en effectief is, 3) met welke combinaties van generalisten complementaire bestrijding kan worden behaald, 4) wat een goede bijvoerstrategie is voor generalisten en 5) hoe inzet van generalisten gecombineerd kan worden met toepassing van fungiciden tegen schimmelziektes