Een groene tuin, een gezonde tuin

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18042 
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd:
2019 - 2021
Budget publiek: € 216.000 
Budget privaat: € 216.000
Projectleider: Sjerp de Vries / sjerp.devries@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen Environmental Research, AERES Hogeschool, Van Hall Larenstein

SAMENVATTING
Groene privétuinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan gezondheid en welbevinden van inwoners, en aan leefbaarheid, klimaatopgaven en biodiversiteit in de stad. Dit project beoogt de ontwikkeling van een model om op gestandaardiseerde wijze te bepalen hoe groot en hoe groen een privétuin is. Vervolgens wordt geprobeerd een koppeling te maken tussen groen en gezondheid.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Een groene tuin, een gezonde tuin.