Echte en Eerlijke Prijs Duurzame Producten

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18104
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2019 - 2022
Budget publiek: € 1.112.000
Budget privaat: € 1.112.000
Projectleider: Willy Baltussen / willy.baltussen@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen University & Research

SAMENVATTING
De concepten echte prijs en eerlijke prijs zijn de afgelopen zes jaar ontwikkeld, onder andere door de kennisinstellingen binnen deze PPS. Wat er echter nog mist, is een duidelijke, breed gedragen methodiek die omarmd is door alle partijen in de sector, en die ook publiek beschikbaar is om door iedereen gebruikt te worden. Ook van de reactie van consumenten is nog te weinig bekend. Helpt kennis van de echte en eerlijke prijs consumenten een betere keuze te maken aan het schap? En zo ja, welke informatie is daarbij het meest efficiënt? Dat onderzoekt dit project.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Echte en Eerlijke Prijs Duurzame Producten.