Duurzame Plantaardige Productie

Binnen het innovatiethema Duurzame Plantaardige Productie staan de ontwikkeling van resistent en stressbestendig uitgangsmateriaal, een goede plantgezondheid en duurzame en weerbare productiesystemen centraal.

Binnen het programma Better Plants for New Demands is de ambitie om sneller, beter en meer tailor made rassen te ontwikkelen die voldoen aan alle eisen die de volgende schakels in de keten stellen, nu en in de toekomst. Van deze rassen levert de sector uitgangsmateriaal dat vrij is van ziektekiemen, uniform kiemt en optimaal stuurbaar is.

Bij het programma Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid inclusief Fytosanitair Robuuste Ketens is de ambitie de wereldwijd leidende positie van de Nederlandse land- en tuinbouw in uitgangsmateriaal en speciality crops te behouden en waar mogelijk te versterken. Producten moeten daarvoor van hoogwaardige geborgde fytosanitaire kwaliteit blijven en duurzaam worden geproduceerd.

Binnen het cross-over project Weerbare en Robuuste Productiesystemen wordt samen met Topsector Agri&Food een programma ontwikkeld waarin gezonde en weerbare bodem, biodiversiteit, reductie en compensatie van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en het verhogen van de resource-efficiency in de keten centraal staan.

Lees meer over dit innovatiethema in de Kennis- en innovatieagenda 2018-2021
​Bekijk hier alle projecten die onder het innnovatiethema Duurzame Plantaardige Productie vallen

Contactpersonen:
Helma Verberkt, LTO Glaskracht, hverberkt@ltoglaskracht.nl / 06-20391477 of 010-800 8400
Willem-Jan de Kogel, Wageningen Plant Research, willemjan.dekogel@wur.nl / 0317-480 654
Olga Scholten, Wageningen Plant Research, olga.scholten@wur.nl / 0317-480 871
​​Marleen Riemens, Wageningen Plant Research, marleen.riemens@wur.nl / 0317 – 480499
Annet Zweep, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, a.t.zweep@minez.nl / 070 - 397 6256