De Weerbare Plant: middelen en merkers voor de keten voor het sturen op plantafweer tegen ziekten en plagen

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1604 -046
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2017 - 2020             
Budget publiek: € - 
Budget privaat:  € - 
Projectleider:  Marjolein Kruidhof / marjolein.kruidhof@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR Glastuinbouw, Universiteit van Utrecht; PRI Biointeracties en Bioscience

SAMENVATTING
De plantweerbaarheid is op dit moment nauwelijks meetbaar. Alleen met langdurige biotoetsen kan het effect van middelen en maatregelen onderzocht worden. Daarom beoogt dit project het maken van RNA merkers voor het snel meten van plantweerbaarheid voor onderzoek en praktijk, en het in kaart brengen van middelen om te sturen op plantweerbaarheid.

Het onderzoek start met het ontwikkelen van een screenings platform (biotoets) voor tomaat en 3 belangrijke ziekten en plagen in de tuinbouw:   Wittevlieg, Phytophthora en Meeldauw. Er wordt vastgelegd hoe-, en op welk tijdstip het middel en de ziekte/plaag het beste kan worden toegediend. 

Het project levert nieuwe praktische kennis op over de effectiviteit van (type) middelen, snelle merkers voor het meten van plantsterkte en de priming. En fundamenteel wetenschappelijke kennis over nieuwe werkingsmechanisme en genen die een rol spelen, en mogelijke trade-offs tussen plantweerbaarheid en omgeving stress zoals droogte of verhoogde instraling. Daarnaast levert het vooral praktische kennis en methoden op voor het sturen op sterke planten en het in kaart brengen van voorspelbaarheid en randvoorwaarde voor effectiviteit.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van De Weerbare Plant: middelen en merkers voor de keten voor het sturen op plantafweer tegen ziekten en plagen.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van De Weerbare Plant: middelen en merkers voor de keten voor het sturen op plantafweer tegen ziekten en plagen.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van De Weerbare Plant: middelen en merkers voor de keten voor het sturen op plantafweer tegen ziekten en plagen.