De Waarden van Groenten en Fruit

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18111
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd:
2019 - 2022
Budget publiek: € 672.535
Budget privaat: € 673.000
Projectleider: Herman Peppelenbos / h.peppelenbos@has.nl
Kennisinstelling: Avans Hogeschool, Groen Agro Control, HAS Hogeschool, Maastricht University

SAMENVATTING
In het project ‘De Waarden van Groenten en Fruit’ wordt door ondernemers en kennisinstellingen samengewerkt om de échte waarde van verschillende groenten- en fruitsoorten in kaart te brengen. Er is echter relatief weinig bekend over de relatie tussen specifieke inhoudsstoffen van groente en fruit en de daarmee samenhangende gezondheidseffecten. In dit project worden daarom twee innovatieve meetmethoden ontwikkeld en gecombineerd om te kunnen definiëren wat de inhoudsstoffen en gezondheidseffecten van specifieke groenten- en fruitsoorten zijn.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van De Waarden van Groenten en Fruit.