De waarde van bomen en groen in de stad

Groen in de stad heeft vele positieve effecten op de gezondheid en het welbevinden van bewoners. Zo warmt de stad minder op, wat het leefklimaat verbetert. Ook draagt groen ertoe bij dat neerslagpieken beter verwerkt kunnen worden en verbetert het de luchtkwaliteit. Groen biedt bovendien mogelijkheden voor beweging en recreatie, werkt stressverlagend, versterkt de sociale samenhang en ondersteunt de biodiversiteit. Groen is daarmee een essentieel onderdeel van een leefbare en klimaatbestendige stad. Veel van deze positieve effecten zijn echter moeilijk te kwantificeren, in tegenstelling tot de kosten van groen. Daarom worden de baten van groen te weinig meegenomen in beslissingen over ontwerp, inrichting en beheer van het stedelijk gebied. De potentiële effecten blijven daardoor vaak onbenut

Wat doet het project daaraan?
In dit project ontwikkelen we instrumenten waarmee ontwerpers, beleidsmakers, beheerders, producenten en handelaren beter gebruik kunnen maken van de beschikbare kennis over de baten van groen in de stad. Deze baten worden ook wel ‘ecosysteemdiensten van groen’ genoemd. Het project concentreert zich op de thema’s klimaat, biodiversiteit, luchtkwaliteit en waterhuishouding in de stad. Stap één is het samenvatten, evalueren en integreren van beschikbare kennis rond deze thema’s, nationaal en internationaal. Studenten vullen deze kennis aan met praktijkkennis, uitgewerkt in deelthema’s. De verzamelde kennis wordt omgezet in vier factsheets rond de thema’s Groen en Klimaat, Luchtkwaliteit, Biodiversiteit en Waterhuishouding in de stad, inclusief een tabel waarin de bijdrage van individuele soorten aan specifieke baten is weergegeven

Wat levert het project op?
Voor ontwerpers, beleidsmakers en beheerders van stedelijk groen:

  • een overzicht van de belangrijkste ecosysteemdiensten die met inzet van groen te realiseren zijn;
  • een praktisch overzicht van de belangrijkste principes en mechanismen bij de realisatie van deze ecosysteemdiensten, met de nadruk op luchtkwaliteit, klimaat in de stad, biodiversiteit en waterbeheer;
  • inzicht in hoe de economische waarde van deze diensten bepaald kan worden.

Voor producenten en handelaren van producten uit de boomkwekerij:

  • inzicht in welke boomeigenschappen belangrijk zijn voor de specifieke ecosysteemdiensten;
  • een overzicht van de bijdrage van de belangrijkste soorten aan de realisatie van deze ecosysteemdiensten;
  • informatie over de bijdrage die de belangrijkste typen groen kunnen leveren aan de ecosysteemdiensten. 

Projectinformatie
Projecttitel: Ecosysteemdiensten van boomkwekerijgewassen – De waarde van bomen en groen in de stad
Innovatiethema: Consument, Markt & Maatschappij
Projectnummer: KV1409-011
Looptijd: 2015-2018
Budget publiek: € 268.000
Budget privaat: € 113.000
Projectpartners: Royal FloraHolland, Stichting de Groene Stad, gemeente Den Haag, stichting i-Bulb,  Perennial Power, Raad voor de Boomkwekerij, Van den Berk Boomkwekerijen, Boot & Dart Boom-kwekerijen, Boomkwekerij Ebben, Boomkwekerijen  M. v.d. Oever & Zonen, Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen University & Research

Meer informatie
Factsheet De waarde van bomen en groen in de stad