De rol van transmissieroutes water en mest bij besmetting van groente productiesystemen met humaan pathogenen

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18096
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2019 - 2022
Budget publiek: € 680.000
Budget privaat: € 300.000
Projectleider: Leo van Overbeek / leo.vanoverbeek@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen Plant Research

SAMENVATTING
Er vinden ziekte-uitbraken plaats ten gevolge van contaminatie van groenten en fruit met humaan pathogene bacteriën die vers geconsumeerd worden. Dit project moet leiden tot gerichte adviezen voor telers op basis van gebruik van dierlijke mest en water voor beregening. Om tot deze adviezen te komen is wetenschappelijke kennis nodig over het gedrag van humaan pathogenen in open veld situaties.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van De rol van transmissieroutes water en mest bij besmetting van groente productiesystemen met humaan pathogenen.