De MIT-regeling gaat medio april weer open!

vrijdag, 26 februari, 2021

Gezonder ouder worden, voldoende schoon water, plasticvrije wateren, voldoende en gezond voedsel, een veilig Nederland om te wonen en te werken. Dat is slechts een kleine greep uit de vele maatschappelijke uitdagingen die vragen om nieuwe transities. En jij, als creatieve professional, kan daar aan bijdragen!

Daarvoor kun je gebruikmaken van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) regeling. Deze regeling stimuleert het midden- en kleinbedrijf om te innoveren binnen vier missiethema's. De MIT-regeling is in 2021 gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. In de nieuwe opzet zijn de missiegedreven innovatiethema's leidend en kunnen alle aanvragen via het regionale loket worden ingediend. De MIT Haalbaarheid wordt naar verwachting midden april 2021 opengesteld en kent een 'first come, first serve' principe. Wees er dus snel bij. Naar verwachting zijn de beschikbare middelen kort na openstelling uitgeput.

Alle informatie is t.z.t. via de website van RVO beschikbaar. 

De MIT-regeling kent drie instrumenten voor het mkb:

  • Haalbaarheidsprojecten - wil je een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? 
  • R&D Samenwerking - werk je met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? 
  • Kennisvouchers - gericht op het in contact komen met kennisinstellingen en beter benutten van beschikbare kennis

De aaanvraag moet:

  1. bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen in het missiegedreven topsectorenbeleid
  2. tot de ontwikkeling van een integrale en innovatieve oplossing leiden
  3. een versnelling van innovatie bewerkstelligen en de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie versterken