De MIT-regeling gaat 20 april 2021 weer open

maandag, 12 april, 2021

Met de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleren het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het MKB beter aansluiten bij de 6 kennis- en innovatie-agenda’s van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Lees in de speciale nieuwsbrief van Topsector T&U over de MIT-regeling meer over de instrumenten en maak kennis met de bedrijven die vorig jaar van de regeling gebruik hebben gemaakt.  

Ook in 2021 kan uw project in aanmerking komen voor MIT financiering. De aanvraagperiodes voor de verschillende instrumenten zijn:

  • Voor MIT-kennisvouchers: 20 april 2021 9.00 uur tot 9 september 2021 17.00 uur
  • Voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve): 20 april 2021 9.00 uur tot 9 september 17.00 uur
  • Voor MIT R&D samenwerking (tenderprocedure): 1 juni 2021 9.00 uur tot 9 september 17.00 uur

Voor MIT 2021 geldt dat u in principe uw aanvraag bij één van de regionale loketten indient tenzij u niet terecht kan in de regio. Voor MIT haalbaarheidsprojecten kunt u ongeacht het thema altijd in de regio terecht. Bij de MIT R&D samenwerking kunnen alleen de regio-overschrijdende projecten terecht in het landelijke (RVO) loket.

De Loketwijzer wijst u de weg naar het juiste loket.