De juiste sierteeltproducten, passend bij het juiste gevoel en moment

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1604-012
Thema: Consument, Markt & Maatschappij                    
Looptijd: 2017 - 2020             
Budget publiek: € -
Budget privaat:  € -
Projectleider:  Annelies Dijk / annelies.dijk@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR Glastuinbouw, University Medical Center Groningen, WU Marktkunde en Consumentengedrag  

SAMENVATTING
De aanleiding voor dit project is de urgente behoefte aan nieuwe manieren om waarde te gaan creëren in de bloemisterij. Het doel is kennis te verzamelen waarmee er bij siergewassen gerichte en consumerdriven productinnovaties doorgevoerd kunnen worden die moeten borgen dat de producten beter gaan aansluiten bij de wensen van de consument. Hiervoor is het noodzakelijk dat we de stem van die consument als feedback naar onze primaire processen goed kunnen verstaan en efficiënt kunnen laten klinken via sensorische panels die siergewassen visueel gaan beoordelen.

De beoogde impact voor de sector is dat deze nieuwe aanpak, net zo als bij de glasgroenten is gebleken, tot een nieuwe manier van waardecreatie kan leiden. Dit is van belang om onze positie in nieuwe e-commerce ketens te bepalen. Wetenschappelijk is deze aanpak een nieuwe cross-over tussen tuinbouw, psychologie en neurosciences. Deze aanpak kan leiden tot het vergroten van het draagvlak van de sector, omdat er in dit project echt naar consumenten geluisterd wordt.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van De juiste sierteeltproducten, passend bij het juiste gevoel en moment.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van De juiste sierteeltproducten, passend bij het juiste gevoel en moment.