Data Driven Integrated Growing Systems

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: HT17228
Thema: High Tech & Digitale Transformatie
Looptijd: 2018 - 2021                
Budget publiek: € 800.000
Budget privaat:  € 800.000
Projectleider:  Charlotte Lelieveld / charlotte.lelieveld@tno.nl
Kennisinstelling: TNO

SAMENVATTING
Wereldwijd stijgt de behoefte aan duurzame en veilige productiesystemen voor vers voedsel. De vraag naar duurzame teeltsystemen neemt toe. Dit project richt zich op: 

  • Digitaal telen: Nieuwe analysetechnieken op het gebied van big data en deep learning om telers  handelingsperspectief te geven voor operationele teeltbeslissingen. 
  • Green house technology booster: Versnelling van ontwikkelsnelheid van integrated growing systems op basis  van de big data analyse van de prestaties van gerealiseerde projecten. Hierdoor kan inzicht ontwikkeld  worden over de productie in relatie tot kasconcepten. 

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Data Driven Integrated Growing Systems.