Crossover project Greenhouse Data Harvesting System van start

woensdag, 17 februari, 2021

Data wordt steeds belangrijker voor een efficiënte en economische teelt in kassen. Stichting Hortivation en TNO werken al enkele jaren aan het ontwikkelen van een Hortihub om data uit te wisselen tussen kwekers, toeleveranciers en andere ketenpartijen. Deze Hortihub leent zich om nieuwe diensten op te ontwikkelen. Hiervoor is onlangs het project Greenhouse Data Harvesting System gestart. Dit is een cross over project tussen de topsectoren HTSM en T&U waarbij met nieuwe Datascience technieken usecases worden ontwikkeld op de Hortihub. Het project loopt 4 jaar. Gestart wordt met usecases op het gebied van kasprestatiemonitoring en verbetering kasontwerp op basis van historische data uit publieke bronnen. Doordat de data uitwisseling van usecases direct wordt geïmplementeerd in de Hortihub kunnen de bedrijven er na afloop direct mee aan de slag.

In het project is nog ruimte voor een aanvullende casus, bij voorkeur op het gebied van beslissingsondersteuning voor de kweker, bijvoorbeeld voor teeltmonitoring. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Hortivation of TNO via lindy@hortivation.nl of egon.janssen@tno.nl