Consument, Markt & Maatschappij

Binnen het innnovatiethema Consument, Markt & Maatschappij wordt gewerkt in drie onderwerpen:

Groen voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving richt zich op de ontwikkeling van innovatieve en praktische groenconcepten in en om de gebouwde omgeving waarin de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden worden versterkt en zichtbaar gemaakt waarmee nieuwe verdienmogelijkheden voor de sector worden gecreëerd.

Bij Gezonde en veilige producten draait het om innovaties in de voedingstuinbouw om de groenten- en fruitconsumptie te verhogen.

Bij New business in Plantenstoffen werkt de sector aan groene grondstoffen: het verhogen van het marktaandeel van plantenstoffen uit zij en – reststromen in hoogwaardige markten zoals farmacie, cosmetica, voedingsingrediënten en agrochemie.

Lees meer over dit innovatiethema in de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021
​Bekijk hier alle projecten die onder het innnovatiethema Consument, Markt & Maatschappij

Contactpersonen:
Albert Haasnoot, Royal FloraHolland, alberthaasnoot@floraholland.nl / 071 409 47 41 of 06 5398 6938
Johan Bremmer, Wageningen Economic Research,  johan.bremmer@wur.nl / 070-335 8209
​Matthijs Montsma, Wageningen Food & Biobased Research, Matthijs.montsma@wur.nl / 0317 - 487013
Sjaak Mesu, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  j.j.mesu@minez.nl / 070 3786868