Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV T&U)

Het Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV T&U) is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om innovatieve vaklui af te leveren. Het CIV T&U is een landelijke samenwerking van regionale Greenport netwerken, met als doel een betere verbinding te leggen tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het bedrijfsleven. 

Het CIV T&U stelt 10 inhoudelijke thema’s centraal waarop ontwikkeling van onderwijs en samenwerking met het bedrijfsleven wordt gebaseerd: Veredeling, Het Nieuwe Telen, Telen op Afstand,  Internationale handel & Plantgezondheid, Internationale Logistiek, Marketing & Retailmanagement, Techniek, Biobased Economy, Gezondheid, Voedselveiligheid & Plantenstoffen en Stadslandbouw

Binnen het CIV T&U opereren zogenaamde Expert Ontwikkel Teams (EOT’s) die deze thema’s uitwerken tot innovatieve onderwijscontent. Deze teams bestaan uit experts uit het bedrijfsleven en het onderwijs. Naast de theorie die door de experts uit bedrijven binnen hun kennisgebied is beschreven, bestaat de onderwijscontent uit praktische cases en projectweken die bij maatgevende bedrijven worden georganiseerd. De modules worden beschikbaar gesteld aan het reguliere- en het cursusonderwijs zoals bedrijfsopleidingen. Er zijn 5 EOT's opgestart, die inmiddels 6 onderwijsmodules hebben opgeleverd. Vanaf september 2014 volgen mbo-studenten de onderwijsmodules of gedeeltes hiervan.

Telen op Afstand
Biobased
Techniek (Geavanceerde technische installaties in de Kas en Techniek in de Kas)
- Internationale Handel & Plantgezondheid
Veredeling

In het CIV T&U nemen Meetingpoints een centrale rol in: regionale fysieke locaties waar leerlingen, studenten en cursisten, specialisten, docenten, praktijkbegeleiders, ondernemers en overige betrokkenen samenkomen voor kennisoverdracht, diensten en producten, onderzoek en innovatievraagstukken. De expertise in de Meetingpoints is voor iedereen beschikbaar. In Nederland zijn er 8 Meetingpoints. Check hier het Meetingpoint bij u in de buurt.

Kijk voor meer informatie over het CIV T&U op www.civtu.nl