Call K&I 2016

Vanaf 16 april 2015 kunnen bedrijven hun projectideeën voor kennis en innovatie indienen bij Topsector T&U. Daarbij moet het gaan om ideeën voor projecten die samen met kennispartijen vanaf 2016 kunnen worden uitgevoerd in een publiek-private samenwerking (PPS). Vanuit de Topsector T&U is 3 miljoen euro budget beschikbaar.

Het projectidee bevat een korte omschrijving van het onderzoeksproject, de beoogde projectpartners en kennisinstelling(en) en een begroting. De indieners met projectideeën die het beste in de T&U agenda passen, worden uitgenodigd het idee uit te werken tot een projectvoorstel en krijgen suggesties voor verdere aanpassing. De fase van projectideeën is niet verplicht maar wordt wel sterk aanbevolen. Partijen kunnen er ook voor kiezen om meteen een volledig voorstel in te dienen.

De Topsector T&U verwacht bij elk initiatief een private inzet in het projectbudget: initiatieven kunnen alleen met publieke middelen worden ondersteund als het bedrijfsleven ook zelf investeert. Voorstellen die goedgekeurd worden, starten in 2016 en kunnen rekenen op een projectbijdrage van de Topsector T&U. 

Bekjk hier:

Volledige oproep voor het indienen van voorstellen voor PPS T&U 2016
Bijlage A: Onderwerpen voor gewenste versterking T&U agenda 2016
Bijlage B: Toelichting private cash en in kind bijdragen aan PPS-en T&U 2016
Bijlage C: Definities onderzoekscategorieën 2016
Bijlage D: Toelichting beoordelingscriteria 2016 T&U 2016
Format Projectidee Call T&U 2016
Format Projectvoorstel Call T&U 2016