Businesscase Planten voor een prima binnenklimaat

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18047
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2016 - 2018
Budget publiek: € 326.000
Budget privaat: € 327.000
Projectleider: Tia Hermans / tia.hermans@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen University & Research

SAMENVATTING
Volwassenen brengen een groot deel van de tijd binnen door. Terwijl we weten dat planten, natuur, de luchtkwaliteit verbeteren, een positief effect hebben op gezondheid en welbevinden en sociale cohesie van mensen. Is het effect van planten buiten ook te realiseren als je binnen planten neerzet? Het project onderzoekt het effect van groen in 11 kantoren en/of zorginstellingen op het binnenklimaat en gezondheid van medewerkers en bewoners, zowel via de technische metingen met sensoren (effect op luchtkwaliteit, op behoefte aan kunstmatige klimaatbeheersing, op energieverbruik) als via sociaal onderzoek met vragenlijsten (effect op welzijn en prestatie van gebruikers van een gebouw bv. door verbeterde arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim). Ook economische kosten en baten worden in beeld gebracht.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Planten voor een prima binnenklimaat

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Planten voor een prima binnenklimaat