Businesscase Planten voor een prima binnenklimaat

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18047
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd:
2019 - 2021
Budget publiek: € 326.100
Budget privaat: € 338.000
Projectleider: Tia Hermans / tia.hermans@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen University & Research

SAMENVATTING
Ondernemers en werkgevers stappen pas over op grootschalige toepassing van planten in hun bedrijven als ze er een businesscase in zien die overtuigt. Die businesscase is er nu niet. In dit project staat de uitwerking en onderbouwing van de businesscase centraal: welke factoren spelen een rol en hoe brengen we de terugverdientijd (Return of Investment, ROI) van de investering in planten voor de zakelijke markt helder in kaart? Reële praktijkcijfers van een vijftal grote bedrijven verzamelen we en verwerken we in een te bouwen app/web-applicatie die de terugverdientijd van de investering berekent.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Businesscase Planten voor een prima binnenklimaat.