Bloembollensector presenteert visie ' Vitale Teelt 2030'

vrijdag, 31 augustus, 2018

De bollensector heeft  haar visie ‘Vitale Teelt 2030’ gepresenteerd, waarin omschreven staat waar de komende 5 jaar de focus om moet liggen voor de bloembollen zodat de sector ook in de toekomst nog bestaansrecht heeft.

Jaap Bond, onder meer voorzitter van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen en gedeputeerde van de provincie Noord Holland kreeg de eerste visie uitgereikt door André Hoogendijk van de KAVB. De visie is een initiatief van vier partijen: Greenport Duin- en bollenstreek, Greenport Noord-Holland Noord, KAVB en Wageningen University & Research. Hoogendijk: “Maar we zijn nadrukkelijk nog op zoek naar andere partners. Ik wil iedereen uitnodigen om met ons samen te werken. We zijn op zoek naar nieuwe inzichten en ideeën.”

Uitdagingen
Met de visie zet de sector koers naar een robuust teeltsysteem waar kwaliteit en duurzaamheid vooropstaan. Met meer dan 50 mensen is er gewerkt aan de visie; tijdens rondetafelgesprekken met ondernemers werd besproken wat de uitdagingen zijn waar de sector de komende vijf jaar voor staat en aan welke oplossingsrichtingen er wordt gedacht. Ook werd er met experts van binnen maar ook van buiten de sector gesproken. De uitdagingen voor de bloembollenteelt zijn divers: steeds hogere kwaliteitseisen, een afnemend middelenpakket, druk op de teeltgronden, klimaatverandering, schaarste aan personeel, een nijpende bodemvruchtbaarheid en het feit dat maatschappelijke waardering zeker niet vanzelfsprekend is.

Gereedschapskist vullen
Vitale Teelt 2030 pakt deze uitdagingen aan door in te zetten op duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en biodiversiteit ofwel de drie pijlers in de visie: 'weerbaarheid', 'innovatie' en 'natuurlijk kapitaal'. Zo wil de sector uit haar spagaat zien te komen. Daar is ze in terecht gekomen omdat haar 'gereedschapskist' leeg raakt om op een goede manier bollen te kunnen kweken. Per pijler wordt er een actielijn uitgezet voor de komende vijf jaar. Eric Poot van Wageningen University & Research: “Dit betekent dat er nu wordt gewerkt aan een onderzoeksprogramma dat bestaat uit een bundeling van projecten die al lopen, die er aan zitten te komen en die nog geheel moeten worden opgestart.” Het komende half jaar wordt aan dit stevige onderzoeks- en uitvoeringsprogramma gewerkt.

TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Voor dit onderzoeksprogramma moeten vervolgens financierders worden gevonden. Daarbij valt te denken aan TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, de greenports, provincies en private partijen. Tijdens de bijeenkomst gaven Michiel Kolff directeur Bedrijven bij Rabobank Bollenstreek en Michiel Roelse, operationeel directeur bij TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, al aan dat zij geld beschikbaar willen stellen voor goede projecten.

Kijk voor meer informatie op de website van Greenity
Download de visie ' Vitale Teelt 2030.