Blauw licht als alternatief voor chemische remmiddelen

Compactheid is een belangrijk kwaliteitskenmerk van potplanten. Vooral ’s winters, als er weinig natuurlijk licht is, kunnen planten te gestrekt uitgroeien. Met chemische remstoffen is dit te voorkomen, maar het gebruik van deze middelen staat onder druk en wordt op termijn verder ingeperkt. Daar komt bij dat de tuinbouwsector toewerkt naar een nul-emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater in 2027. Een systeem zonder chemische remstoffen maakt het beter mogelijk om irrigatiewater te hergebruiken. 

Wat doet het project eraan?
In dit publiek-private samenwerkingsprogramma werken we samen aan duurzamere productiesystemen voor de glastuinbouw. Dit doen we door te onderzoeken hoe we potplanten compacter kunnen telen met het lichtspectrum als alternatief voor chemische remstoffen. We voeren dit onderzoek uit in het Innovatie en Demonstratiecentrum LED (ICD-LED) in Bleiswijk, een faciliteit van Wageningen University & Research en Philips in Bleiswijk. We hebben in dit onderzoek allereerst gekeken naar de effecten van een hoger aandeel blauw licht op de compactheid en bloei van fuchsia, Hibiscus rosa-sinensis, pelargonium, viool en petunia. Daarnaast hebben we gevarieerd met de verhouding rood en verrood licht. Aan het einde van de dag is er naar verhouding meer verrood licht, waardoor planten de ongewenste neiging hebben zich meer te strekken. Door bij de helft van de tafels een halfuur voor zonsondergang te stoppen met belichten, kregen de planten op deze tafels de natuurlijke schemering. De andere tafels belichtten we door tot een halfuur na zonsondergang. Hierdoor kregen de planten geen natuurlijke schemering

Wat levert het project op?
Door het aandeel blauw licht van 10% naar 50% te verhogen, groeide de fuchsia uit tot een compactere plant met kleinere bladeren en een donkerder blad- en stengelkleur. Dit lijkt op wat er met de plant gebeurt als er chemische remstoffen gebruikt worden, dus het kan zijn dat de werking hetzelfde is. Maar niet alle soorten en rassen reageerden hetzelfde op een aangepast lichtspectrum: dit hangt af van het soort, het ras, het jaargetijde en het uitgangsmateriaal. Er is dus niet één generiek lichtconcept toepasbaar onder alle omstandigheden. Per toepassing moeten we zoeken naar het ideale lichtrecept

Projectinformatie
Projecttitel: Gebruikmaken van lichtkleuren om gewasontwikkeling, strekking en groei te sturen:  een studie naar blauw licht
Innovatiethema: Duurzame Plantaardige Productie
Projectnummer: 1509-019
Looptijd: 2016-2017
Budget publiek: € 75.000
Budget privaat: € 75.000
Projectpartners: Leden van de club van 100 van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw. In dit project vertegenwoordigd door Florensis, Mardenkro, Philips, Low&Bonar, Ludvig Svensson, Sion, Priva, Oerlemans Plastics en Oreon.

 

Meer informatie
Factsheet Blauw licht als alternatief voor chemische remmiddelen