Biologische bestrijding van schadelijke mijten

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV1605 081
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2017 - 2020
Budget publiek: € - 
Budget privaat:  € - 
Projectleider: Gerben Messelink / gerben.messelink@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR Glastuinbouw

SAMENVATTING
Met het wegvallen van breedwerkende insecticiden zorgen plantetende mijten in diverse gewassen voor aanzienlijke schade, zowel in bedekte als in onbedekte teelten en ook tijdens de opslag van bloembollen. Verschillende schadelijke mijtensoorten zijn extreem klein of hebben een verborgen levenswijze achter knopschubben en andere plantendelen of in spintwebben. Daardoor zijn ze met de beschikbare roofmijtensoorten vaak moeilijk te bestrijden. In andere gevallen is het kasklimaat of het beschikbare voedsel beperkend voor de toepassing van de beschikbare roofmijtsoorten. Dit is een grote drempel voor de overgang van chemische naar biologische bestrijding.

Dit project richt zich daarom op de biologische bestrijding van economisch belangrijke schadelijke mijten in een aantal Nederlandse tuinbouwgewassen: tulp, braam, amaryllis en bromelia en komkommer. Het doel van dit project is ontwikkelen van effectieve biologische bestrijdingsmethoden tegen schadelijke mijten in bedekte en onbedekte teelten en tijdens de opslag van bloembollen.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Biologische bestrijding van schadelijke mijten.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Biologische bestrijding van schadelijke mijten.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Biologische bestrijding van schadelijke mijten.