Bio-Impuls 2

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV 1409-022
Koepel: Better Plants for New Demands
Looptijd: 2015-2019
Budget publiek: -
Budget privaat: -
Projectleider: Peter Keijzer, e-mail: P.Keijzer@Louisbolk.nl
Kennisinstelling: Louis Bolk Instituut en WUR Plantbreeding

SAMENVATTING
Het doel van dit project is een impuls te geven aan de biologische en gangbare aardappelsector door uitgangsma-teriaal en geniteurs te ontwikkelen op basis van nieuwe resistentiebronnen voor Phytophthora infestans. Nadruk wordt gelegd op ontwikkeling van zowel loof- als knolresistentie, op stapeling van resistentiegenen, en valideren van merker-gestuurde selectie.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van BioImpuls

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van BioImpuls

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van BioImpuls