Bio-Impuls 2

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV 1409-022
Koepel: Better Plants for New Demands
Looptijd: 2015 - 2019
Budget publiek: -
Budget privaat: -
Projectleider: Peter Keijzer, e-mail: P.Keijzer@Louisbolk.nl
Kennisinstelling: Louis Bolk Instituut en WUR Plantbreeding

SAMENVATTING
Het doel van dit project is een impuls te geven aan de biologische en gangbare aardappelsector door uitgangsma-teriaal en geniteurs te ontwikkelen op basis van nieuwe resistentiebronnen voor Phytophthora infestans. Nadruk wordt gelegd op ontwikkeling van zowel loof- als knolresistentie, op stapeling van resistentiegenen, en valideren van merker-gestuurde selectie.

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van BioImpuls.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van BioImpuls.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van BioImpuls.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van BioImpuls.