Benefits of Nature

PROJECTINFORMATIE

Projectnummer:1509-046
Innovatiethema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2016 - 2019
Budget publiek: € 300.000
Budget privaat: € 300.000
Projectleider: Johan Bremmer  / e-mail: johan.bremmer@wur.nl
Kennisinstelling: DLO (LEI Wageningen UR)

SAMENVATTING
Benefits of Nature is een Stichting die begin 2015 is opgericht door verschillende vooraanstaande partners in de sierteeltketen met als doel om de woon- en leefomgeving van miljoenen mensen aantrekkelijker te maken met bloemen en planten die in een duurzame keten geproduceerd en verhandeld zijn. Het concept van Benefits of Nature steunt op twee pijlers. In de eerste plaats door de wens van de klant centraal te stellen en deze te betrekken bij innovatie in de keten. De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van producten en grote retailers willen zich hiermee onderscheiden van concurrenten. In de tweede plaats is het concept vormgegeven volgens principes van de circulaire economie gericht op hergebruik van materialen. De doelstelling van dit project is:

  1. kennis te ontwikkelen waarmee de ecologische footprint gemeten kan worden op basis van de LCA (Life Cycle Analysis) methode van de productie en handel in de gehele sierteeltketen
  2. data te verzamelen over de duurzaamheidsprestatie van deelnemende bedrijven
  3. deelnemende bedrijven te voorzien van advies om duurzaamheidsprestaties te verbeteren
  4. generieke maatregelen

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Benefits of Nature.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Benefits of Nature.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Benefits of Nature.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van Benefits of Nature.