Beheersing Stemphylium in bouwplanverband

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605-028
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2017 - 2019                    
Budget publiek: € - 
Budget privaat:  € - 
Projectleider: Jürgen Köhl / jurgen.kohl@wur.nl
Kennisinstelling: DLO

SAMENVATTING
Sinds 2007 wordt er aanzienlijke schade veroorzaakt door Stemphylium beticola. Door de suikersector is al veel onderzoek gedaan in de teelt van suikerbieten naar de beheersing van deze nieuwe bladschimmel. Waar het onderzoek van de suikersector zich uitsluitend beperkt tot de suikerbieten zelf, zijn er wel gegronde aanwijzingen dat andere gewassen in de gewasrotatie een rol spelen in de overleving en inoculumopbouw van Stemphylium beticola.

Doel van dit project is om na te gaan in hoeverre gewassen inclusief groenbemesters en onkruiden in het bouwplan een rol spelen in de overleving en vermeerdering van S. beticola. Hierbij worden ook de gewasresten en afgestorven onkruiden meegenomen. De verkregen isolaten worden geïdentificeerd en kruiselings op de verschillende gewassen, groenbemesters en onkruiden terug getoetst met als doel de pathogeniteit van de isolaten in de diverse gewassen en onkruiden te bepalen. De verkregen resultaten geven inzicht in het belang van de gewasrotatie en onkruidpopulatie voor de ziektedruk van Stemphylium beticola in suikerbieten.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Beheersing Stemphylium in bouwplanverband.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Beheersing Stemphylium in bouwplanverband.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van Beheersing Stemphylium in bouwplanverband.