Bacillus thuringiensis diagnostiek

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18109
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2019 - 2021
Budget publiek: € 180.000
Budget privaat: € 82.000
Projectleider: Leo van Overbeek / leo.vanoverbeek@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen Plant Research, BU Bio-interacties en Plantgezondheid, Groen Agro Control

SAMENVATTING
Het doel van het project is het ontwikkelen van een diagnostische toets om onderscheid te kunnen maken tussen Bacillus thuringiensis (microbieel gewasbeschermingsmiddel) en Bacillus cereus sensu lato in producten van plantaardige herkomst (voedingsgewassen). Het op-te-leveren product is een moleculair testsysteem dat onderscheid maakt tussen toegepaste B. thuringiensis ‘biocontrol’ stammen en opportunistische humaan pathogene soorten. Dit systeem moet direct toepasbaar kunnen zijn voor routine screening in microbiologische test laboratoria.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Bacillus thuringiensis diagnostiek.