AgriTech opent voucherronde tuinbouwinnovatie

dinsdag, 20 april, 2021

Ondernemingen uit de tuinbouw in Zuid-Holland kunnen tot 21 juni 2021 subsidie aanvragen voor een gezamenlijk innovatieproject. Het moet om een samenwerking gaan met technologieleveranciers.

Het innovatieprogramma AgriTech stelt vouchers beschikbaar met een waarde tot € 100.000 per projectconsortium. In totaal is € 700.000 beschikbaar voor meerdere innovatieprojecten. Het programma AgriTech richt zich op het doorbreken van twee barrières die grootschalige toepassing en nieuwe verdienmodellen in de weg staan: hoge kosten en risico’s voor validatie.

Met de vouchers kunnen bedrijven de uren of materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek of praktijktest bekostigen. Zo wil het programma de tuinbouw stimuleren toepassingen door te ontwikkelen tot toekomstbestendige verdienmodellen.

Tuinbouw-breed
In ieder project moeten minimaal een tuinbouwonderneming en een technologiebedrijf vertegenwoordigd zijn. Alle ondernemingen uit de tuinbouw in Zuid-Holland zijn welkom. Dus niet alleen de (glas)tuinder, maar bijvoorbeeld ook veredelaars of bedrijven uit de verslogistiek.

Op de programmasite staat alle informatie over de eerste voucherronde, zoals de voorwaarden. Vanaf 12 april kan men zich intekenen voor een spreekuur om het projectidee alvast te toetsen of de juiste partners te vinden.

Tijdspad
Tot 21 juni kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Het programmateam stelt vervolgens op basis van beoordelingscriteria vast welke consortia een voucher toegekend krijgen. Dit wordt uiterlijk 12 juli bekendgemaakt. Vanaf 1 augustus kunnen de geselecteerde consortia met subsidie aan de slag.