95% versie van Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel nu beschikbaar

dinsdag, 16 juli, 2019

Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) heeft de ambitie om wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op gebied van voedsel, leefomgeving, klimaat, energie en duurzaamheid. Om deze ambitie waar te maken, is samenwerking tussen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid essentieel.

De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van Topsector T&U (KIA T&U) geeft aan waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderzoeksinstellingen. Deze agenda is één van de zes KIA’s die worden opgesteld in het kader van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid. De topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food, en Water & Maritiem hebben deze KIA gezamenlijk opgesteld, in samenspraak met departementen, regio en een breed veld aan stakeholders vanuit onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s.

Op 19 mei is het eerste concept van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor 2020- 2023 en de bijbehorende uitgewerkte Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) verschenen. Alle ingekomen opmerkingen zijn inmiddels verwerkt en dit heeft geleid tot een gezamenlijke 95% versie van de Kennis-en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel 2020-2023 (KIA LWV).

Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor 2020- 2023 - 95% versie
Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) - 95% versie

Verdere uitwerking van deze 95% versie vindt voor 15 oktober 2019 plaats. 
Kijk voor meer informatie op www.Topsectoren.nl.