3 april: TKI TU Netwerkevent in Nieuwegein

woensdag, 14 maart, 2018

TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen organiseert op 3 april 2018 het jaarlijks terugkerende TKI TU Netwerkevent. Doel van deze dag is om vertegenwoordigers van de industrie, overheid en kennisinstellingen weer met elkaar in contact te brengen en bij te praten.

Bekijk hier het uitgebreide programma!
U kunt zich hier inschrijven voor het Netwerkevent. Toegang is gratis.

Experts geven hun visie op de nieuwe ontwikkelingen die de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de hele breedte te wachten staat. Ook zal er veel aandacht zijn voor onderzoek en (de inmiddels ruim 150!) projecten die onder TKI TU zijn opgezet. (Jonge) wetenschappers worden uitgenodigd om hun onderzoek toe te lichten d.m.v. posterpresentaties en pitches. Bovendien zal een groot aantal relevante onderwerpen in diverse parallelsessies verder worden uitgediept.

Programma

08:00-08.45 uur     Ontvangst/netwerkontbijt
08.45-09.00 uur     Opening door Michiel Roelse
09:00-09.30 uur     Keynotelecture door Ernst van den Ende
09:30-10.00 uur     Martin van Gogh/Hoogendoorn over tuinbouwtechnologie
10:00-10:30 uur     Pauze
10:30-12:15 uur     Parallelsessies
12:15-13:15 uur     Lunch, posters jonge onderzoekers*en netwerkgelegenheid
13:15-13:45 uur     Let It Grow: jonge starters in de groene sector. Bloemenstorm en Overlap
13.45- 14.15 uur    Pitches jonge onderzoekers
15:15-15:30 uur     Marjolein Sonnema, DG Agro en Natuur, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
15.30-15.45 uur     Plenaire afsluiting door Michiel Roelse - bekendmaking winnaar TKI T&U Company Challenge
15.45-17.00 uur     Netwerkgelegenheid

Ontmoet de bedrijven, onderzoekers, beleidsbepalers en de belangenorganisaties die de toekomst van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen vormgeven!