27 mei: workshop voor aanvragers subsidie Groen III voor onderzoek dat bijdraagt aan verandering van huidige landbouwsysteem

maandag, 29 april, 2019

Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat bijdraagt aan een radicale verandering van het huidige landbouwsysteem. Het gaat om kennisontwikkeling en innovaties die bijdragen aan een overgang naar robuuste, duurzame landbouwsystemen die ecologisch houdbaar zijn, bijdragen aan versterking van biodiversiteit, circulair zijn en een minimale bijdrage aan de klimaatverandering hebben, waarbij ook oog is voor voedselveiligheid en gezonde voeding.

Op 27 mei 2019 organiseert NWO, voorafgaand aan Life2019 een workshop voor Groen III aanvragers. Doel van de workshop is optimale aansluiting van aanvragen op de doelstelling van de call en waar mogelijk inhoudelijke afstemming van voorstellen op andere initiatieven (creëren van synergie, voorkomen van overlap).

Het programma 'GROEN III - Een circulair landbouwsysteem in Nederland: van wens naar werkelijkheid' richt zich niet alleen op het uitwerken van mogelijke scenario’s met behulp van grondige systeemanalyses, maar ook op de praktische toepasbaarheid van een landbouwsysteem dat radicaal anders is dan het huidige.

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Voor een project kan maximaal 1,1 miljoen euro NWO-financiering aangevraagd worden. Er geldt een matchingsverplichting.