25 juni: Topsector Coalitiebijeenkomst over sector-overschrijdende (internationale) vraagstukken

maandag, 11 juni, 2018

Op maandag 25 juni vindt de eerste 'Topsector Coalitiebijeenkomst' plaats in Utrecht. Verschillende gerenommeerde sprekers leggen u deze middag een aantal aansprekende sector-overschrijdende (internationale) vraagstukken voor en dagen u uit om mee te denken en te praten. De Topsector Coalitiebijeenkomst is een initiatief van Topsector Water & Maritiem en de Rabobank, in samenwerking met de Topsectoren Energie, Logistiek, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en NL in Business. De bijeenkomst start om 14.30 uur en vindt plaats bij de Rabobank, Croeselaan 18, 3521 CB  te Utrecht.

Onderdeel van de bijeenkomst zijn break-out sessies, die u de kans bieden in gesprek te gaan over mogelijke samenwerkingen in verschillende regio’s. U kunt één van de volgende sessies kiezen:

Midden-Oosten
Onderwerp 1: Het verzilten van agrarisch land en grondwater is een acuut probleem in het midden oosten. Ondanks dat, is het van belang dat de opbreng van de agricultuur in de komende jaren met 30% omhoog gaat. Om dit het hoofd te bieden, is een multisectoriële aanpak van belang. Op het gebied van watermanagement en van agricultuur moet gekeken worden naar oplossingen.
Onderwerp 2: In oktober 2017 heeft Saudi Arabië aangekondigd dat het voor $500 mrd een Smart City van de toekomst gaat ontwikkelen. Deze Smart City heet NEOM en beslaat 26500 km2 waarbinnen Saudi Arabië zich gaat richten op verschillende industrieën zoals energie, water, biotechnologie, agri & food, productie en entertainment.

Indonesië
Indonesië is een gordel van kansen rond de evenaar. We bespreken hoe de ontwikkeling van Resilient Cities in Indonesië kansen biedt op de gebieden van Flood Protection, Drinking Water Supply, (Industrial) Wastewater, Port Development en Maritime Logistics.

China
U gaat met elkaar in gesprek over waar een cross-sectorale aanpak internationaal meerwaarde kan bieden. Deze sessie zal worden voorgezeten door een expert uit de Energie sector (Wind op Water).

Colombia
Colombia is een belangrijke exporteur van met name agri- en horti-producten naar Latijns-Amerika, VS en Europa. Het is een opkomende economie met omschakeling naar duurzamere exportproducten en diensteneconomie. Er is veel aandacht voor opwaardering van infrastructuur.

Polen
Tijdens de sessie onderzoeken we potentiele cross-sectorale initiatieven voor Poolse en Nederlandse win-win situaties voor ‘livable and lovable (resilient, inclusive en authentic) urban Delta’s’.

Vietnam – Water & Voedselvoorziening
Voor partijen uit de sectoren water, tuinbouw en agrifood. U gaat met elkaar in gesprek over waar een cross-sectorale aanpak internationaal meerwaarde kan bieden. Daarnaast gaat de sessie, aan de hand van een case in Vietnam, in op hoe deze aanpak concreet vorm zou kunnen krijgen.

Mexico
U gaat met elkaar in gesprek over waar een cross-sectorale aanpak internationaal meerwaarde kan bieden.

Singapore
Singapore is een globale handels hub en springplank voor de Aziatische regio. Het kent een zeer hoogwaardige economie en dienstensector. Fysieke omgeving en waterveiligheid stelt uitdagingen en grenzen aan groei havenareaal,  distributie, mobiliteit  en stads uitbreiding. In deze sessie zoeken we cross-sectoraal naar oplossingen.

Oost Afrika
In Oost Afrika wordt gekeken hoe uitdagingen in de water- en voedselproductie kunnen worden aangepakt door middel van cross-sectorale samenwerking en waar wordt ingezet op inclusieve en duurzame groei.

Programma Coalitiebijeenkomst
14.30-15.00 uur - Inloop en ontvangst
- Welkomstwoord Jan van Nieuwenhuizen (Member Managing Board Rabobank)
- Interview met prof. Rik Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse Wageningen Universiteit WUR betrokken bij o.a. de Dutch Environmental Assessment Agency en UN-Panels on Climate Change - IPCC
- Interview met Barbara Baarsma, Directeur Kennisontwikkeling Rabobank en hoogleraar marktwerking, mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en o.a. Kroonlid SER
15.30 uur - DWDD tafelgesprek met 5 trekkers internationaal van de Topsectoren: in gesprek over de internationale cross-sectorale ambities o.l.v. Lennart Silvis
- Korte pauze
16.00 uur - Break-out sessies- Korte pauze
- Wrap-up en afsluiting
17.30 uur Netwerkborrel (inclusief kleine hap)

We verzoeken u vriendelijk uw aanwezigheid uiterlijk 15 juni 2018 via het aanmeldformulier
Routebeschrijving naar de Rabobank, we verzoeken u indien mogelijk met het OV te komen.