21 juni: MeetUp WATER(STOF) tot nadenken

woensdag, 9 juni, 2021

Op maandag 21 juni organiseert IMPACT2025 een hybride bijeenkomst (online, live opgenomen) over wat de impact van H2 (waterstof) kan zijn op de toekomst van (energie in de) tuinbouwsector. Over groen, blauw, grijs en de kansen voor energie maar ook logistiek en meer.

Programma
14:15 Opening & welkom door co-voorzitters H. Schmeitz (IMPACT2025) en industrie-expert energie Nico van Ruiten ( EnergieAkkoord Greenport West-Holland). Via een mentimeter  temperaturen we de deelnemers over Welke kansen ziet u?

14:30 H2; Toekomst in prespectief - minicollege over het speelveld door Prof. Ad van Wijk, Professor Future Energy Systems, TU DELFT. http://profadvanwijk.com/

15:00 H2; Waar staan we in Nederland -Jörg Gigler, directeur TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie en verantwoordelijk voor het thema waterstof, gaat in zijn pesentatie in op de recente ontwikkelingen in Nederland inzake waterstof. Hij geeft als voorzitter van de werkgroep een inkijkje in het Nationaal Waterstofprogramma (NWP) dat nu wordt voorbereid en per 2022 van start gaat. Voorts licht hij de innovatie-agenda voor waterstof toe die het TKI in januari 2020 heeft gepubliceerd. Ook het recente overzicht van waterstofprojecten dat het TKI regelmatig publiceert komt aan de orde. Hij vertelt verder wat het recent gehonoreerde groeifondsvoorstel GroenvermogenNL (met als centrale thema waterstof) behelst. Tot slot zal Jörg een kort stilstaan bij het makersplatform voor elektrolyse en het internationale platform voor waterstof. In een klein half uur bent u helemaal bij wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

15:30 Pauze

15:45 H2; Tuinbouw uit de startblokken? In de markt zien we steeds meer initiatieven rondom H2 (productie) waar een connectie met Tuinbouw gemaakt wordt c.q. goed mogelijk is. Een aantal praktijkvoorbeelden.

  • H2 in en uit de haven - Randolf Weterings, Program Manager Electrification and Hydrogen van Havenbedrijf Rotterdam neemt ons mee in de plannen in de haven en wat dit (zou) kunnen betekenen voor bijv. het Westland
  • H2 groene ammoniak voeding voor de tuinbouw? - Gijsbrecht Gunter, Management Team Member Public Affairs, Yara Sluiskil. Een van de grootste kunstmest producten in de wereld. Neemt u mee in de visie hoe waterstof een rol gaat spelen in de productie van kunstmest.
  • H2 as a future fuel for CHP (English) - Dr. Klaus Payrhuber, Strategic Product Development, INNIO Jenbacher (since 2009). CHP is an important technology in modern greenhouse operations. Jenbacher, as one of the leading suppliers, will give an insight in their H2 experience and perspectives.

16:30 Het tuinbouw Waterstof Debat - deel 1 
Onder leiding van Nico van Ruiten bespreken we wat deze ontwikkelingen voor de tuinbouw (kunnen) betekenen en wat dan nu te doen.

Deelnemers aan het debat:

  • Anneke van de Kamp – Rijk Zwaan - Group Manager Communication & Public Affairs & Lid Topteam Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
  • Gijsbert Gunther – Yara International - Management Team Member Public Affairs
  • Alexander Formsma – Kas als Energiebron - beleidsspecialist Energie & Klimaat bij Glastuinbouw Nederland & Beleidsspecialist WKK-Restwarmte-CO2-sectorsysteem Kas als Energiebron.

17:00 Einde programma

Locatie
Deze IMPACT2025 meetup wordt live opgenomen in het Agri Food Plaza in ’s-Hertogenbosch. Er is beperkt ruimte binnen de COVID-regels hierbij te zijn. U kunt dit aangeven in het aanmeldformulier. Indien ruimte het toelaat ontvangt u later persoonlijk een uitnodiging live aan te schuiven.

Meer informatie
Kijk op www.IMPACT2025.nl voor meer informatie en aanmelden.

De MeetUp WATER(STOF) tot nadenken vindt plaats in het kader van het programma IMPACT2025 van Topsector T&U. Met dit programma wil Topsector T&U ideeën ophalen en nieuwe partijen betrekken om (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk.