2 mei: matchmaking voor onderzoeksprojecten Robotics 'Handsfree production in agri-food'

woensdag, 10 april, 2019

De Call 2019 van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Agri & Food (A&F) roept ondernemers en onderzoeksinstellingen op om onderzoeksvoorstellen in te dienen voor onder andere pre-competitief onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van autonoom opererende en lerende robots voor automatische handelingen in open teelten, kassen en in dierhouderij systemen die bijdragen aan het verduurzamen van agro systemen. Samenwerking en afstemming met o.a. Topsector High Tech Systems and Materials (HTSM) wordt sterk gestimuleerd.  De projecten worden uitgevoerd via publiek-private samenwerking (PPS).

Robotica wordt steeds belangrijker omdat er steeds minder mensen beschikbaar zijn om in soms moeilijke omstandigheden en met voldoende vakmanschap het werk uit te kunnen voeren. Het werken in omstandigheden waarin tijdigheid, precisie en aanpassingsvermogen aan de steeds complexer wordende landbouwkundige situatie (denk bijvoorbeeld aan multicropping, vertical farming, natuur inclusieve gewasverzorging, welzijns- en milieuvriendelijke dierverzorging en voeding) is uitdagend voor robots. Ook rondom fundamentele robotica vraagstukken zijn belangrijke ontwikkelingen gaande, zoals robot-mens-dier-plant interacties, perceptie van omgeving en nauwkeurige plaatsbepaling, redeneervaardigheden, autonome beslissingsbevoegdheid of samenwerking en de cognitieve vaardigheid om te leren en te voorzien. PPS voorstellen zijn er juist op gericht om deze twee ‘werelden’ samen te laten werken zodat ze elkaar versterken.

De Topsectoren T&U, A&F en HTSM organiseren daarom samen een matchmakingsmiddag om onderzoeksvragen scherper te krijgen en om potentiele consortia te vormen die een PPS-voorstel in willen gaan dienen (eerste fase indiening 15 mei).  Organisaties vanuit de sectoren T&U, A&F en HTSM zijn van harte welkom om aan deze bijeenkomst deel te nemen. 

Aanmelden voor matchmakingsbijeenkomst

Datum en tijd: 2 mei van 13:00 tot 16:30
Locatie: Campus Wageningen Universiteit