11 januari: kick-off NWO-NWA programma ‘Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied'

dinsdag, 15 december, 2020

Wat: Kick-off NWO-NWA programma ‘Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied’
Wanneer: 11 januari van 10:00 tot 11:15
Waar: online Webinar, registreren kan hier

In 2021 gaan we verder de strijd aan om verlies aan biodiversiteit om te buigen naar herstel. Het programma ‘Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied’ brengt boeren, gemeenten, provincies, bedrijven, onderzoekers, natuur- en milieuorganisaties samen om de mogelijkheden inzichtelijk te maken. Met elkaar gaan zij aan de slag met biodiversiteitsherstel in Nederland, in een echte omgeving in de echte wereld met echte mensen.

Tijdens de virtuele kick-off op 11 januari 2021 zal Minister Carola Schouten (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) het belang van dit programma voor het verder verbinden van landbouw en natuur toelichten. Daarnaast wordt het Living Labs principe in combinatie met biodiversiteitsherstel toegelicht. Tot slot zullen experts uit wetenschap en praktijk hun ambities voor het programma delen.

Dit NWA programma is opgezet door NWO - in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - in nauwe samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.