10 december: Research IMPACT Event over onderzoek en impact!

maandag, 18 november, 2019

Wil wetenschappelijk onderzoek een antwoord zijn op de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de sector Tuinbouw & Uitgangmaterialen, dan zal dat onderzoek ook werkelijk IMPACT moeten hebben. Topsector T&U organiseert in samenwerking met AESIS Network een themamiddag over IMPACT op 10 december 2019, in het World Horti Center in Naaldwijk.

Experts van binnen en buiten Nederland informeren en inspireren de genodigden over het belang van maatschappelijke impact binnen de sector T&U. We gaan op zoek naar de meest effectieve aanpak voor het aantonen en stimuleren van maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk onderdeel van de middag is de uitreiking van de Topsector T&U IMPACT Award aan de onderzoeker die de meeste maatschappelijke impact heeft gerealiseerd.

Meer informatie
Direct naar aanmelden

Programma

 • 12.45 uur Registratie en welkom
 • 13.15 uur Welkomstwoord door Loek Hermans  - Voorzitter van de Topsector T&U
 • 13.30 uur Opening door dagvoorzitter Prof.dr. Barend van der Meulen – Hoogleraar  Institutional Aspects of Higher Education, Universiteit Twente Adviesraadslid AESIS  Network & voormalig Hoofd Onderzoek, Rathenau Instituut
 • 13.45 uur Strategieën voor maatschappelijke impact
 • 13.45 uur Dr. Mélanie Héroult – Innovation Director at Bayer - How can we stimulate the  societal impact of scientific Research?
 • 14.00 uur Prof.dr. Arjen van Tunen – CEO KeyGene - Het genereren van economische impact  vanuit wetenschappelijk onderzoek
 • 14.15 uur Panel discussie en Q&A
 • 14.30  uur Pauze
 • 15.00 uur Impactbevordering vanuit onderzoek
  Dr.ir. Ernst van den Ende  - Directeur WUR-PSG en lid Topteam T&U
  Dr.ir. Herry Nijhuis – Directeur TTW, NWO
  Dr.ir. Anton Franken – Lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht en lid commissie  ‘Impact in Kaart’ van de KNAW
 • 15.45 uur Panel discussie & Q&A
 • 16.00 uur Research Impact Award Ceremonie
 • 16.20 uur Debat “Het optimaliseren van de impact van wetenschappelijk onderzoek  binnen de tuinbouw”. 
  Voorgezeten door Prof.dr. Barend van de  Meulen met als panelleden: 
  David Pappie - Directeur Topsectoren en Industriebeleid, Ministerie van  Economische Zaken en Klimaat
  Dr. Mélanie Heroult - Innovation Director at Bayer
  De genomineerden voor de Research Impact Award
 • 17.00 uur Receptie

Dit evenement wordt mede-georganiseerd door het internationale netwerk voor ‘Advancing and Evaluating the Societal Impact of Research’ (AESIS). Meer informatie over het AESIS Netwerk en de mogelijkheden voor lidmaatschap vindt u op aesisnet.com.