Voedselveiligheid

De toenemende mondiale handel en langdurige transporten, waarbij Nederland wereldwijd groente en fruit importeert en exporteert stellen hoge eisen aan het borgen van de chemische en microbiologische voedselveiligheid van het product in een ketenperspectief. Daarnaast hebben sociaal-economische en klimatologische ontwikkelingen een (potentieel negatief) effect op de voedselveiligheid. Deze ontwikkelingen beïnvloeden de veiligheid van de groente- en fruitproducten. De uitdaging voor de Nederlandse sector ligt in het handhaven van het huidige niveau van de veiligheid van het product op een efficiënte en effectieve wijze. De ambitie binnen deze koepel PPS  is dat de kans op het uitbreken en verspreiden van een crisis wordt beperkt, en nieuwe business opportunity’s worden ondersteund.

Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de activiteiten van deze PPS.
Bekijk hier alle projecten die onder de koepel PPS Voedselveiligheid vallen.

Contactpersonen:
Peter Verbaas, GroentenFruit Huis, Verbaas@groentenfruithuis.nl / 070 33 55 010
Nicolette Quaedvlieg, GroentenFruit Huis, Quaedvlieg@groentenfruithuis.nl / 070 33 55 010
Ine van der Fels - Klerx, RIKILT Wageningen UR, ine.vanderfels@wur.nl / 0317-481 963
Leo van Overbeek, Wageningen UR – DLO,  leo.vanoverbeek@wur.nl  / 0317-480 606