Tuinbouw Logistiek

De hoge bederfelijkheid van de tuinbouwproducten vergt een specifiek op het product(assortiment) afgestemd distributiesysteem en werkwijze. Nederlandse verladers slagen er goed in om in nauwe samenwerking met hun logistieke service-providers de juiste producten in de juiste aantallen in de gangbare kwaliteit op het juiste moment aan afnemers af te leveren. Dit is een bijzondere prestatie omdat zowel aan productiezijde als aan de marktvraagkant er veel onzekerheid is.

Uitdaging is dat markten uitgaan van vraagsturing, terwijl de sector nog vooral aanbod gestuurd werkt. Deze koepel PPS zet zich in voor meer strategische samenwerking op ketenniveau om de (inter)nationale markt blijvend aan het Nederlandse tuinbouwcluster te binden. Er moeten nieuwe netwerkmodellen ontwikkeld worden om ook in logistiek leidend te blijven.

Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de activiteiten van deze PPS.
Bekijk hier alle projecten die onder de koepel PPS Tuinbouw Logistiek / GreenCHAINge vallen.

Contactpersonen:
Peter Verbaas, GroentenFruit Huis, Verbaas@groentenfruithuis.nl / 070-33 55 010
Henry Boerrigter, Wageningen UR Food & Biobased Research, henry.boerrigter@wur.nl / 0317-480 186
Eelke Westra, Wageningen UR Food & Biobased Research, eelke.westra@wur.nl / 0317-480 084

Kijk voor meer informatie op www.greenCHAINge.nl