Tuinbouw Digitaal

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt een cruciale rol in het efficiënt en duurzaam organiseren van de Nederlandse tuinbouwketen. Tijdige beschikbaarheid van de juiste informatie op de juiste plek, en een intelligent gebruik ervan, bevorderen een duurzame teelt, goede productbehandeling, voedselveiligheid, kostenbesparing en efficiënt vervoer. Het reduceert verspilling en helpt de communicatie met de consument over de gebruikswaarde, kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid van een product. De innovatieopgaven van de koepel PPS Tuinbouw Digitaal liggen op het vlak van:

  1. digitale standaarden,
  2. digitaal informatie uitwisselen binnen en tussen bedrijven in ketens en netwerken,
  3. digitaal informatie uitwisselen tussen het bedrijfsleven, de overheid en keuringsinstanties voor keuringen en inspecties,
  4. de digitale competenties van ondernemers en medewerkers in de tuinbouw verbeteren.

Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de activiteiten van deze PPS.
Bekijk hier alle projecten die onder de koepel PPS Tuinbouw Digitaal vallen.

Contactpersonen:
Henk Zwinkels, Floricode, h.zwinkels@floricode.com / 071 - 305 1570
Harrij Schmeitz. Frug I Com, schmeitz@ficenter.nl / 06-20303092 of 070 33 55 010
Nico Bondt, LEI Wageningen UR, nico.bondt@wur.nl /0317-484 559
Cor Verdouw, LEI Wageningen UR, cor.verdouw@wur.nl / 0317-484 752

Kijk voor meer informatie op www.tuinbouwdigitaal.net