T&U-Board

Ondernemers, wetenschappers en de overheid werken in topteams samen aan adviezen waarin zij aangeven met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt. 

De T&U-board (Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) bestaat uit:

  • Loek Hermans, voorzitter.
  • JanWillem Breukink namens MKB.
  • Ernst van den Ende namens kennisinstellingen.
  • Marjolijn Sonnema namens overheid.

Team:
Gabrielle Nuijtens (algemeen secretaris)
Mieke Reyniers. Alexia Michel (EZ)
Rubert Konijn (internationaal)

Contact:

Gabrielle Nuijtens
+31 (0)70 349 0301
+31 (0)6 4615 2065
gabriellenuijtens@topsectorTU.nl 

Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag