Topconsortium Kennis & Innovatie

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (TKI) geven uitvoering aan de vijf Innovatieprogramma's: Meer en beter met minder, Samenwerkende Waardeketens, Gezondheid en Welbevinden, Voedselzekerheid en Voedselveiligheid. De TKI heeft als doel om binnen de 'gouden driehoek' van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid de publiek-private samenwerking voor kennis eninnovatie te stimuleren en te coördineren. Het werkprogramma van de TKI is gebaseerd op de strategische visie, beschreven in het rapport Bron voor Groene Economie 2.0. 2015-2020

Het onderzoek binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen  omvat de gehele kennisketen van fundamenteel, strategisch tot toegepast onderzoek.

Contact:
Wijnie van Eck                                    Michiel Roelse
w.van.eck@tkitu.nl                          m.roelse@tkitu.nl

Adres:
​Het TKI bureau is gevestigd in het Hortiversum Zoetermeer:
Louis Pasteurlaan 6 / kamers A.3.17 en A.3.19
2701 GA  Zoetermeer / Tel. 079-3681150