TKI-Uitgangsmaterialen

Onder verantwoordelijkheid van de T&U-Board is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Uitgangsmaterialen (TKI-U) opgericht. Deze geeft uitvoering aan de vier Innovatieprogramma's.

Het TKI U heeft als doel om binnen de 'gouden driehoek' van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid de publiek-private samenwerking voor innovatie te stimuleren en te coördineren. Het werkprogramma van het TKI U is ontleend aan de strategische visie van de TKI U die beschreven is in het rapport Bron voor Groene Economie.

Het onderzoek binnen het TKI U omvat de gehele kennisketen van fundamenteel, strategisch tot toegepast onderzoek.

Contact

Michiel Roelse
+31 (0) 182 687 716
m.roelse@tkitu.nl

Adres:
Vossenburchkade 67, 2805 PC Gouda