Projecten

(Deze pagina is in ontwikkeling en biedt nog geen volledig overzicht van alle projecten)

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) ondersteunt innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt co-financiering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Hieronder vindt u per innovatieprogramma een overzicht van de TKI-projecten, MIT-projecten, NWO-projecten en EU-projecten die met financiele steun van de Topsector T&U worden uitgevoerd: