New Business met plantenstoffen

Het streven is dat in 2025 plantenstoffen een belangrijk marktaandeel hebben op een aantal hoogwaardige markten zoals farmacie, cosmetica, voedingsingrediënten en agrochemie. Daarmee worden nieuwe duurzame verdienmodellen voor de Nederlandse Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) ontwikkeld. In het verlengde van een aantal grote maatschappelijke uitdagingen waarop T&U met plantenstoffen inspeelt, is er sprake van een aantal trends in maatschappij en markt en ontwikkelen zich geheel nieuwe markten. De tuinbouw wil  via deze koepel PPS bijvoorbeeld inspelen op de (latente) vraag vanuit nieuwe afzetmarkten en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen op basis van plantenstoffen in zij- en reststromen.

De Nederlandse tuinbouw heeft een goede uitgangspositie om op deze trends in te spelen vanwege de in Nederland aanwezige mondiale top van de plantenveredeling en toeleverende industrie, een uitstekende kennisbasis en kennisinfrastructuur, het vakmanschap en de bedrijfsuitrusting en de nabijheid van Topsectoren zoals Life Sciences & Health en Chemie.

Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de activiteiten van deze PPS.
Bekijk hier alle projecten die onder de koepel PPS New business met plantenstoffen vallen.

Contactpersonen:
Jan Smits, Kenniscentrum Plantenstoffen, jan.smits@plantenstoffen.nl /  071-8900289 of 06- 12980796
Eric Poot, Wageningen UR Greenhouse Horticulture, eric.poot@wur.nl / 0317-485 554