Internationalisering

De komende decennia zal naast de belangrijke thuismarkt van West-Europa de groeimarkten voor de afzet van het tuinbouwcluster zich buiten Europa gaan ontwikkelen. De belangrijkste drijvende kracht achter dit economisch potentieel is de toenemende mondiale vraag naar tuinbouwproducten. De wereldbevolking blijft stijgen en vooral in opkomende markten zijn vele monden te voeden. Tegelijkertijd neemt de koopkracht per hoofd van de bevolking er toe, waardoor er een markt ontstaat voor tuinbouwproducten van hogere prijs en betrouwbare kwaliteit.

Wereldwijd groeit rondom miljoenensteden de lokale tuinbouwproductie. De internationale concurrentie zal de komende jaren sterk toenemen. Dit plaatst het Nederlandse tuinbouwcluster voor kansen en uitdagingen. Met de overkoepelende samenwerking binnen Internationalisering beoogt Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een slagvaardige internationaliseringsstrategie voor het hele cluster te ontwikkelen en te implementeren, om uitdagingen om te buigen naar kansen en de kansen beter te benutten.  

Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de activiteiten van deze PPS.
Bekijk hier alle projecten die onder de koepel PPS Internationalisering vallen.

Contactpersonen:
Lydia Aalpoel, Holland Horti International, lydiaaalpoel@hollandhortiinternational.com / 070-349 0305
Willie van den Broek, Wageningen UR - Food & Biobased Research, willie.vandenbroek@wur.nl / 0317-481 317