Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

De consument vraagt om duurzaam geproduceerde gezonde producten. Plantgezondheid draagt duidelijk bij aan de meest duurzame sectoren landbouw, tuinbouw en uitgangsmaterialen in de wereld. Het Nieuwe Doen (HND) in Plantgezondheid is een programma voor alle sectoren in de land- en tuinbouw, inclusief de biologische teelt. De koepel PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid ontwikkelt een structurele aanpak om schade door ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen. Door te kiezen voor een integrale aanpak maakt de plantaardige sector de slag van symptoombestrijding naar preventieve oplossingen. Dit biedt extra kansen voor een duurzame productie.

Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de activiteiten van deze PPS.
Bekijk hier alle projecten die onder de koepel PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid vallen.

Contactpersonen:
Helma Verberkt, LTO Glaskracht, hverberkt@ltoglaskracht.nl / 06-20391477 of 010-800 8400
Willem-Jan de Kogel, Wageningen UR - Plant Research International, willemjan.dekogel@wur.nl / 0317-480 654