Glastuinbouw Waterproof

De glastuinbouwsector streeft naar een steeds duurzamere bedrijfsvoering. Onderdeel daarvan is efficiënt en effectief omgaan met onder andere water, voor een zo hoog mogelijk teeltrendement met zo min mogelijk milieubelasting. Voor schoon water en efficiënt watergebruik in de glastuinbouw is het van groot belang dat er een sterke en betrokken toeleverende sector is met kennis en ambitie op het gebied van duurzaam watergebruik en emissiebeperking.

De koepel PPS Glastuinbouw Waterproof levert een antwoord op mondiale vraagstukken rondom schoon water (minder emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater) en beschikbaarheid van voldoende zoet water (onder meer voor voedselproductie) en het verlagen van de waterfootprint.

Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de activiteiten van deze PPS.
Bekijk hier alle projecten die onder de koepel PPS Glastuinbouw Waterproof vallen.

Contactpersonen:
Margreet Schoenmakers, LTO Glaskracht Nederland, mschoenmakers@ltoglaskracht.nl / 010 800 8400
Ellen Beerling, Wageningen UR Glastuinbouw, ellen.beerling@wur.nl /0317-485 670

Kijk voor meer informatie op www.glastuinbouwwaterproof.nl